Webová analytika

Webová analytika vám pomůže pochopit chování návštěvníků na vašem webu.

Webová analytika vám usnadňuje a umožňuje především tři věci:

 • měřit a vyhodnocovat reakce spotřebitelů na vaši reklamní kampaň,
 • pochopit chování návštěvníků na vašem webu,
 • testovat nový obsah a funkce.

Co Vám webová analytika přinese?

Můžeme podrobně sledovat chování spotřebitelů již od okamžiku, kdy uvidí vaši reklamu na webu, včetně placených odkazů ve vyhledávačích. Vidíme přesně kde byly na webu, na co koukali, jak dlouho byli na určitě stránce, odkud se na web dostali a mnoho dalších metrik.

Sledujeme např.:

 • kde je dobré inzerovat a kde se vám která konkrétní reklama vyplácí a kde ne,
 • na jaká kličová slova jste vyhledatelný a která klíčová slova vám vydělávají a která ne,
 • o jaký obsah vašeho webu mají vaši návštěvníci a zákazníci největší zájem,
 • jak správně předělat strukturu vašeho webu, aby byl pohodlnější a přehlednější,
 • v jakých městech mají spotřebitelé zájem o jaké produkty (včetně cen),
 • jaký je profil různých skupin uživatelů vašeho webu,
 • kde se vám zákazníci na vašem webu ztrácí, kdy odchází bez informace a kde jsou zmateni,
 • co návštěvníci na vašem webu hledají, co opravdu chtějí a o co mají skutečný zájem,
 • proč se něco neprodává,
 • nakolik je váš web efektivní v prodeji
 • proč zákazníci nedokončují objednávku,
 • kde co jak udělat, abyste zvýšili efektivitu vašeho webu.

Testování webu:

Chcete vědět, jak se zákazník na Všem webu chová, je třeba jej otestovat.

Informaci, zda na Vašem webu zákazník nakoupí, vyplní formulář, nebo pošle poptávku závisí na celé řadě faktorů, jako např.:

 • jak je velký text,
 • kde se text nachází,
 • jaký je rozcestník na webu,
 • jaké jsou barvy a kde,
 • jaké jsou kde použity odkazy a tlačítka.

Na základě našeho testování pak můžeme říci, jak máte změnit ať už jedno malé tlačítko, nebo celý web.